Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver

Specialisaties: financieel, hrm, pensioen en sociale zekerheid

Financiële producten

Ik heb als financieel journalist vele artikelen en blogs geschreven over financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken, individueel pensioen (vierde pijler), banksparen en beleggingsfondsen. Daarbij beschrijf ik deze vaak ingewikkelde en onoverzichtelijke producten begrijpelijk en duidelijk. Dat doe ik ook graag voor uw doelgroep(en).

Humanresourcesmanagement (hrm)

U bent bij mij aan het juiste adres voor uw teksten over hrm en hr (human resources). Ik heb veel geschreven over onderwerpen zoals loopbaanontwikkeling, carrière, scholing, werving, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, gezondheidsmanagement, ziekteverzuim en re-integratie. Dat deed ik in achtergrondartikelen, blogs en nieuwsberichten en boeken.

Pensioenen

Ik ben gespecialiseerd in begrijpelijk en duidelijk schrijven over pensioenen, pensioenfondsen, AOW, de pensioenleeftijd en het pensioenstelsel. Daarbij ben ik vertrouwd met de juridische (wetgeving, regelgeving) en financiële (pensioenbeleggingen, beleggingsportefeuille) kant van pensioenen. Over pensioen verzorgde ik journalistieke artikelen, brochureteksten, jaarverslagen en webteksten. Ook ben ik auteur van De Kleine Gids Pensioenen en ‘People ideas results II’ (boekje over innovatieve beleggingen van APG). Graag zet ik deze ervaring in voor uw uitgaven over pensioen.

Sociale zekerheid

Over de sociale zekerheid schreef ik in vaktijdschriften, in blogs en nieuwsberichten en in boeken. Ik heb uitgebreide ervaring met de juridische achtergrond in de vorm van wetgeving en regelgeving. Daarbij ben ik goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid (Wwz), de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ook ben ik vertrouwd met de manier waarop sociale partners (werkgevers en werknemers) afspraken maken in een cao. Graag help ik u met duidelijke en informatieve teksten over de gevolgen van de voortdurend veranderende sociale zekerheid voor werknemer en werkgever.