Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver

Specialisaties: financieel, hrm, inkoop en pensioen

Financiële producten

Ik heb als financieel journalist vele artikelen en blogs geschreven over financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken, individueel pensioen (vierde pijler), banksparen en beleggingsfondsen. Daarbij beschrijf ik deze vaak ingewikkelde en onoverzichtelijke producten begrijpelijk en duidelijk. Dat doe ik ook graag voor uw doelgroep(en).

Humanresourcesmanagement (hrm)

U bent bij mij aan het juiste adres voor uw teksten over hrm en hr (human resources). Ik heb veel geschreven over onderwerpen zoals loopbaanontwikkeling, carrière, scholing, werving, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, gezondheidsmanagement, ziekteverzuim en re-integratie. In het verlengde daarvan heb ik ook veel ervaring met het schrijven over de sociale zekerheid. Daarbij ben ik goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van bijvoorbeeld de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Over hrm schreef ik in achtergrondartikelen voor vaktijdschriften, blogs en nieuwsberichten en boeken.

Inkoop

Over de inkoop en inkopen schrijf ik sinds 2019 wekelijks vakartikelen en nieuwsberichten voor Inkoperscafé.nl. Daardoor ben ik in korte tijd vertrouwd geraakt met onderwerpen zoals supply chains, blockchain, voorraadbeheer en inkoopmanagement.

Pensioenen

Ik ben gespecialiseerd in begrijpelijk en duidelijk schrijven over pensioenen, pensioenfondsen, AOW, de pensioenleeftijd en het pensioenstelsel. Daarbij ben ik vertrouwd met de juridische (wetgeving, regelgeving) en financiële (pensioenbeleggingen, beleggingsportefeuille) kant van pensioenen. Over pensioen verzorgde ik journalistieke artikelen, brochureteksten, jaarverslagen en webteksten. Ook ben ik auteur van De Kleine Gids Pensioenen en ‘People ideas results II’ (boekje over innovatieve beleggingen van APG). Graag zet ik deze ervaring in voor uw uitgaven over pensioen.