Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver

Specialisaties: financiële producten, hrm, inkoop en pensioen

financiële producten hrm inkoop pensioen

Hieronder leest u meer over mijn specialisaties als freelance journalist en tekstschrijver. Dit zijn de terreinen waarover ik verreweg het meeste schrijf en waarvan ik vakinhoudelijk goed op de hoogte ben. Ik weet goed wat er op deze specialisatiegebieden speelt en bij wie of waar je moet zijn voor de juiste informatie.

Financiële producten

Ik heb als financieel journalist vele artikelen en blogs geschreven over financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken, individueel pensioen (vierde pijler), banksparen en beleggingsfondsen. Daarbij beschrijf ik deze vaak ingewikkelde en onoverzichtelijke producten begrijpelijk en duidelijk. Dat doe ik ook graag voor uw doelgroep(en).

Humanresourcesmanagement (hrm)

U bent bij mij aan het juiste adres voor uw teksten over hrm en hr (human resources). Ik schrijf veel over onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen, werving en selectie, thuiswerken, hybride werken, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden (arbo), werkgeluk, vitaliteit, betrokkenheid, ziekteverzuim en re-integratie. In het verlengde daarvan heb ik ook veel ervaring met het schrijven over de sociale zekerheid. Daarbij ben ik goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van bijvoorbeeld de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), geboorteverlof, ouderschapsverlof en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Over hrm houd ik interviews en schrijf ik achtergrondartikelen voor vaktijdschriften, blogs en nieuwsberichten en boeken.

Inkoop

Over inkoop en inkopen schrijf ik sinds 2019 wekelijks vakartikelen en nieuwsberichten voor Inkoperscafé.nl. Ook verzorg ik regelmatig interviews voor deze website. Daardoor ben ik in korte tijd vertrouwd geraakt met onderwerpen zoals aanbestedingen, supply chains (toeleveringsketens), blockchain, voorraadbeheer, inkoopmanagement en categoriemanagement.

Pensioenen

Ik ben gespecialiseerd in begrijpelijk en duidelijk schrijven over pensioenen, pensioenfondsen, AOW, de pensioenleeftijd en het pensioenstelsel. Daarbij ben ik vertrouwd met de juridische (wetgeving, regelgeving) en financiële (pensioenbeleggingen, beleggingsportefeuille, dekkingsgraad) kant van pensioenen. Over pensioen verzorg ik journalistieke artikelen, boeken, brochureteksten, jaarverslagen en webteksten. Graag zet ik deze ervaring in voor uw uitgaven over pensioen.