Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver Gabor Mooij: journalist & tekstschrijver

Door

Weinig aandacht voor archeologie in de verkiezingsprogramma’s 2023

Uit eigen onderzoek van De Archeoloog blijkt archeologie in de partijprogramma’s voor de komende verkiezingen een ondergeschoven kindje te zijn. Slechts twee partijen noemen het onderwerp expliciet op in hun verkiezingsprogramma. In maar liefst dertien van de zeventien onderzochte verkiezingsprogramma’s is er helemaal niets te lezen over archeologie of wat er aan raakt.

Ik wilde eens nagaan wat er in de verkiezingsprogramma’s van de zittende partijen en NSC voor de komende verkiezingen over archeologie zou staan. Slechts in twee van de zeventien door me bekeken verkiezingsprogramma’s blijkt het woord archeologie of archeologisch voor te komen, die van ‘GroenLinks-PvdA’ en ‘Volt’. D66 schenkt er impliciet aandacht aan door het verdrag van Faro te noemen. Forum voor Democratie heeft het nog wat meer in het algemeen over het koesteren, beschermen en conserveren van erfgoed. Bij de andere dertien partijen is archeologie in geen velden of wegen te bekennen. Ik had dit beeld wel verwacht, maar het is toch wel teleurstellend dat het onderwerp zo weinig leeft in de politiek. Hulde voor Volt, omdat deze partij als enige echt inhoudelijk wat over de toekomst van de archeologie te melden heeft.

Overzicht verkiezingsprogramma’s 2023 en archeologie

VVD – ‘Ruimte geven. Grenzen stellen’ – niets

D’66 –  ‘Nieuwe energie voor Nederland.’ – Implementatie van het verdrag van Faro genoemd (De Archeoloog: dat wil zeggen extra bescherming erfgoed, onder andere archeologie). Fonds voor iconisch erfgoed.

GroenLinks-PvdA – ‘Samen voor een hoopvolle toekomst’ –  Wij hechten waarde aan het behoud van ons cultureel erfgoed. Door extra middelen vrij te maken voor, en te investeren in, restauratie en behoud van monumenten, historische gebouwen en archeologische vindplaatsen, kunnen we – vanuit dit historisch besef – ons rijke verleden behouden en beschermen voor toekomstige generaties.

PVV – ‘Nederlanders weer op 1’ –  niets.

CDA – Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland. – niets

SP – ‘Nu de mensen’ – niets

Forum voor Democratie – ‘Het programma van hoop, optimisme en herstel’ – Wij koesteren ons (historisch) erfgoed en onze stedenbouw. Dat erfgoed moet dan ook goed beschermd worden. Met oog voor de kijk van onze voorouders op het leven – niet met de normen en waarden van nu. Subsidies voor conserveren, restaureren en expliciteren van erfgoed. Bescherming van Nederlands historisch erfgoed.

Partij voor de Dieren – ‘Een wereld te herwinnen!’ – niets

ChristenUnie – ‘Geloven in een verbonden samenleving’ – niets

Volt – ‘Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme’ – We dringen de marktwerking in de Nederlandse archeologie terug, die met het ratificeren van het Verdrag van Valletta is geïntroduceerd. De overheid krijgt een sterkere rol als bevoegd gezag in onder andere de besteding van onderzoeksgelden. Deze is nu te sterk financieel gedreven.

Ja21 – ‘Verkiezingsprogramma Ja21’ – niets

SGP – ‘Woord houden’ – niets

DENK – ‘Nu is het moment’ –  niets

BBB – ‘Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat’ – niets

50PLUS – ‘50PLUS wil het goede terug!’ – niets

BIJ1 – ‘Partijprogramma BIJ1’ – niets

NSC – ‘Tijd voor herstel. Vertrouwen. Zekerheid. Perspectief.’ – niets

Bron verkiezingsprogramma’s: Parlement.com